Direct Vision Standard (DVS):

  1. Definicja: Direct Vision Standard (DVS) to brytyjski standard bezpieczeństwa drogowego, który ma na celu zmniejszenie liczby wypadków drogowych z udziałem pieszych i rowerzystów w pobliżu pojazdów ciężarowych. Standard wymaga, aby pojazdy ciężarowe o długości powyżej 12 metrów były wyposażone w zestaw czujników bocznych, które zapewniają kierowcy widoczność w martwych polach widzenia.

  2. Cel: Głównym celem DVS jest poprawa widoczności kierowców z kabiny pojazdu, szczególnie w kontekście manewrów takich jak skręty, zwroty, czy zmiany pasa ruchu.

  3. Wymagania: W ramach DVS określa się poziomy widoczności wokół pojazdu z kabiny kierowcy. Pojazdy są oceniane na podstawie określonych kategorii i otrzymują odpowiednie klasyfikacje w zależności od poziomu bezpieczeństwa widoczności.

  4. Kontrola i Egzekwowanie: W niektórych obszarach DVS wprowadza wymogi dostępu do miast i innych obszarów miejskich tylko dla pojazdów, które spełniają określone standardy bezpieczeństwa widoczności.

Miejsce instalacji sensorów radarowych bocznych i przednich.

Czujniki boczne DVS to urządzenia wykorzystujące różne technologie, aby wykrywać obiekty w martwych polach widzenia pojazdu ciężarowego. Najczęściej stosowane są czujniki ultradźwiękowe, które emitują fale dźwiękowe i wykrywają obiekty na podstawie odbicia tych fal. Inne stosowane technologie to czujniki radarowe i kamery.

Czujniki boczne DVS są zazwyczaj montowane na przednich i tylnych narożach pojazdu ciężarowego. Czujniki te wysyłają sygnał ostrzegawczy do kierowcy, jeśli wykryją obiekt w martwym polu widzenia. Sygnał ostrzegawczy może być wizualny, dźwiękowy lub kombinacją obu.

Według brytyjskiego Departamentu Transportu, czujniki boczne DVS mogą zmniejszyć liczbę wypadków drogowych z udziałem pieszych i rowerzystów w pobliżu pojazdów ciężarowych o 30%.

Czujki boczne DVS to ważne wyposażenie pojazdu ciężarowego, które może pomóc w zmniejszeniu liczby wypadków drogowych z udziałem pieszych i rowerzystów.

W naszym sklepie dostępne jest urządzenie, które ostrzega kierowcę o przeszkodach lub obiektach znajdujących się w LEWEJ lub PRAWEJ (w zależności od strony montażu) martwej strefie pojazdu.
Jeżeli system wykryje obiekt wskaźnik LED zaczyna migać, w zależności od odległości obiektu zmienia się kolor od zielonego, przez żółty do czerwonego, urządzenie dodatkowo generuje ostrzeżenia dźwiękowe.
Buzzer z wyświetlaczem LED należy umieścić na słupku po stornie pasażera.

Pierwszy czujnik należy umieścić w okolicy przedniego narożnika pojazdu, ostatni jak najbliżej tylnej osi ciągnika.

System umożliwia wykrywanie pieszych, rowerzystów oraz innych przeszkód znajdujących się w pasie ruchu, podczas montażu należy określić zasięg oraz czułość systemu aby urządzenie nie reagowało na obiekty znajdujące się w większej odległości np. na chodniku.